Privat policy

 

När du beställer tjänster och/eller varor av oss kan vi behöva dina personuppgifter för att kunna fullfölja vårt uppdrag mot dig. I samband med godkännande av offert eller beställning av tjänster och/eller varor, där det finns behov, godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Uppgifter sparas i 18 månader. Efter dessa 18 månader tas uppgifterna bort, om inte ett nytt samtycke har givits i samband av nytt/förlängt uppdrag och uppgifterna sparas ytterligare 18 månader.
Du har enligt GDPR (General Data Protection Regulation) rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post: info@ellja.se.

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida. http://ec.europa.eu/odr
Du kan även läsa mer om GDPR på: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Företagsinformation:
Ellja AB
Organisationsnummer: 559345-8663